På disse websidene vil det etter hvert komme beskrivelser av 600 gruver i Iveland/Evje området. Der vil være oversikter med kart og lister over alle gruver og mineraler i området og enkeltsider for hver gruve med opplysninger om hvilen type gruve det er, beliggenhet, størrelse, tilgjengelighet, hvilke mineraler som er funnet i hver enkelt gruve, historier, kommentarer, bilder og Google Maps.

Prosjektleder har selv besøkt alle gruvene i perioden fra sommeren 2012 og utover, for å kvalitetskontrollere gamle opplysninger og sikre seg førstehånds data om posisjon, radioaktivitet, tilstand, tilgjengelighet, størrelse og mineraler. Bilder er stort sett fra samme periode.

Noen av gruvene er nær glemt, huskes bare av lokalkjente. I første omgang har prosjektet derfor lagt vekt på å sikre grunnleggende opplysninger, særlig koordinater.
Senere vil det komme bilder, mineraler, funn, kommentarer og historier.

Det vil bli mulig å legge inn kommentarer, og medlemmer kan poste sine egne innlegg med bilder.

Prosjekteier / Prosjektleder / Ansvarlig for innhold: Andreas Svengestøl Corneliussen
Prosjekteier : Nils Gj. Østerhus
Design etter en ide fra Tobias Corneliussen
Data / Webløsning : AXIS software a.s / Jan Vehusheia

Resultatene av dette prosjektet stilles fritt til alminnelig bruk. Ved republisering eller bruk i andre publikasjoner må kilden oppgis (Prosjektet Gruver i Iveland/Evje www.pegmatite.no) En tilsvarende klausul som viderefører denne klausulen må inkluderes i det publiserte materialet.